• Esperanto 

Esperanto-kongresoj en Ameriko

Ĉiujare pluraj naciaj kongresoj kaj aliaj E-renkontiĝoj okazas en Ameriko. Informiĝu ĉi-sube pri la jam organizitaj kontinentaj kaj tutmondaj kongresoj.

Pri venontaj eventoj, vizitu nian kalendaron!


Tutamerikaj Kongresoj de Esperanto (TAKE) -> vikipedia ligo

Esperantistoj el la tuta kontinento kunsidas en la Tutamerikaj Kongresoj de Esperanto (TAKE), kiujn same riĉigas samideanoj el diversaj mondopartoj. La Kongresoj celas plifortigi solidarecon inter amerikaj esperantistoj kaj progresigi la E-movadon en Ameriko.

Jaro Kongreso Urbo Aliĝintoj
2008 7-a Tutamerika Kongreso de Esperanto Montréal, Kanado 222, el 24 landoj
2004 6-a Tutamerika Kongreso de Esperanto La Habana, Kubo 178, el 19 landoj
2001 5-a Tutamerika Kongreso de Esperanto Ciudad de México, Meksiko 169, el 29 landoj
1999 4-a Tutamerika Kongreso de Esperanto Bogotá, Kolombio 76, el 22 landoj
1996 3-a Amerika Kongreso de Esperanto San José, Kostariko
1980 2-a Amerika Kongreso de Esperanto San Luis, Argentino
1978 1-a Latinamerika Kongreso de Esperanto Marília, Brazilo 422, el 11 landoj

Universalaj Kongresoj de UEA (UK) -> vikipedia ligo

Universala Kongreso de Esperanto estas internacia manifestacio de la esperantistaro, organizita de UEA. Ĝi okazas ĉiujare en malsama lando, kun riĉa programo. Dum ĝi kunvenas la gvidaj organoj de UEA, fakaj kaj aliaj esperantistaj asocioj kaj organizoj. Ĝi klopodas esti revuo de la plejparto de la movadaj aktivaĵoj, en ĉiuj sferoj de la vivo. Apud la laboraj partoj (ekz. ĝeneralaj kunsidoj, prelegoj pri la kongresa temo) estas ankaŭ klerigaj (Internacia Kongresa Universitato, Belartaj Konkursoj) kaj distraj (teatro, balo) programeroj. UK celas prezenti la movadon en ĝia tuta amplekso, kaj laŭeble diskonigi Esperanton al neesperantistoj.

Universalaj Kongresoj de Esperanto okazintaj en Ameriko:

Jaro Kongreso Urbo Aliĝintoj
2002 87-a UK Fortaleza, Brazilo 1484
1990 75-a UK La Habana, Kubo 1617
1984 69-a UK Vancouver, Kanado 802
1981 66-a UK Brasília, Brazilo 1749
1972 57-a UK Portland, Usono 923
1915 11-a UK San Francisco, Usono 163
1910 6-a UK Washington, Usono 357

Internaciaj Junularaj Kongresoj de TEJO (IJK) -> vikipedia ligo

Simile al UKoj, la Internaciaj Junularaj Kongresoj okazas ĉiujare en malsama lando, organizitaj de TEJO. IJK estas semajndaŭra okazaĵo de koncertoj, prezentaĵoj, ekskursoj kaj ĝenerala amuziĝo kiu allogas junulojn el la tuta mondo.

Internaciaj Junularaj Kongresoj okazintaj en Ameriko:

Jaro Kongreso Urbo Aliĝintoj
2002 58-a Pato Branco, Brazilo 100
1992 48-a Montréal, Kanado 104
1990 46-a Playa Girón, Kubo 153
1981 37-a Oaxtepec, Meksiko 108

Aliaj gravaj kongresoj en amerika kontinento