• Esperanto 

Amerikoj

warning: Creating default object from empty value in /home/libr5009/public_html/ameriko.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1418.

7a-TAKE : Sepa TutAmerika Kongreso de Esperanto

Sepa TutAmerika Kongreso de Esperanto (TAKE) en Montrealo, de la 12-a de julio ĝis la 18-a de julio 2008.

La kongresa temo estos :

Ekosistemoj, Lingvoj, Kulturoj
Diverseco por daŭropova evoluigo en la Amerikoj


Eko : 2008-07-12 03:00
Fino : 2008-07-19 02:59
Retejo : http://www.take7.ca
Retpoŝta adreso : informo@take7.ca
lando : - Kanado - Amerikoj -
urbo / regiono : Montrealo

Comunicado de Prensa / El Esperanto cumplirá 125 años!

Bildo: 
Esperanto 125 anos.png

El texto puede ser publicado libremente en los medios de comunicación.

Datos de contacto: Martin Schaeffer,
Esperanto125@ameriko.org
Más información sobre el Esperanto:
http://www.esperanto-mexico.org o
http://www.esperanto.es

Comunicado de prensa / El Esperanto cumplirá 125 años!

El esperanto, uno de los idiomas más jóvenes del planeta, cumplirá 125 años el próximo 26 de julio, sin embargo y a pesar de su corta edad, ha servido como puente de comunicación internacional efectiva y neutral desde sus inicios, tal y como lo pensó su creador, el Dr. Ludwig Zamenhof.  legi pli »

23-jara belga junulino vojaĝos tra Ameriko por prelegi kaj instrui Esperanton!

Ĉu vi konas la projekton de Amerika Komisiono "Esperanto al Ameriko"? Ene de tiu projekto la 23-jara Anneleen Nys el Belgio nun komencis rondvojaĝon tra pluraj landoj de la kontinento por instrui Esperanton kaj prelegi pri ĝi. En Kubo ŝi partoprenis la seminarion de ILEI / Amerika Komsiono kaj la aliajn kongresojn (UK kaj TEJO-kongreso). Momente ŝi estas en Meksiko kaj tie profunde preparas la vojaĝon kune kun la amerika aktivulo Martin Schaeffer. Plej verŝajne fine de septembro ŝi ekos al aliaj partoj de la kontinento. Laŭ la plano ŝi vizitos aliajn urbojn en Meksiko, Salvadoron, Nikaragvon, Kosta-Rikon, Panamon, Surinamon, Ekvadoron, Peruon kaj Bolivion. Helpu kaj subteni la vojaĝon finance. Aliĝu ankaŭ al la grupo ĉe Facebook por resti informita pri la vojaĝo. Baldaŭ en ĉi tiu informo ni publikos rektan ligon al paĝo kiu montras la progreson de Anneleen kaj la donackvanto, kiu alvenis. Donacoj eblas jene:"  legi pli »

Esperanto-Seminario kaj -kursoj antaŭ la UK / Stipendioj por Kubo haveblaj

Neforgesebla seminario atendas vin en Kubo. Amerika Komisiono de UEA kune kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj TEJO ofertas seminarion antaŭ la UK. La seminario okazos samtempe kun la ILEI konferenco en Matanzas (Canimao).  legi pli »

Esperanto al Ameriko: Trejnseminario en Kubo 2010

La projekto "Esperanto al Ameriko" inkluzivas konkretajn erojn kiel Instruado de Esperanto (perrete aŭ kunorganizado de lokaj kursoj); organizo de instruvojaĝoj, seminarioj trejnigaj kaj por instruistoj, i.a.
En la jaro de la UK en Havano, Kubo, la komisiono planas organizi trejnseminarion por komencintoj en Havano, de la 10° ĝis la 17° de julio 2010 aparte por latinamerikaj geesperantistoj.  legi pli »


TAKE7 : Komuniko de la UEA-komisiono por Ameriko

Ĉar la okazigo de la Amerikaj Kongresoj konfirmas la valoron de ĉi-tiuj eventoj kiel forumoj por renkontiĝi, uzi la lingvon kaj pridiskuti komunajn problemojn, la UEA-komisiono por Ameriko kunveninta kadre de la 7-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo (Kanado) de la 11-a ĝis la 18-a de julio 2008

konstatas

 • la aliĝon de 222 homoj el 24 landoj, el kiuj 7 el Ameriko;
 • la laŭdindan kaj ripetindan kunlaboron inter diversaj esperantaj instancoj por kongresi kontinentskale;
 • la allogan kongresan temon prezentantan aktualan problemon de la homaro, diversmaniere traktita en la programo;
 • la sindonan gastamon de la lokaj esperantistoj;
 • la havigon de unika ebleco diskuti kun indiĝenoj pri lingvaj rajtoj cele al subteno de la lingva diverseco

deziras

 • esprimi dankon al la Espranto Klubo ĉe UQAM, ESK, E-USA, KEA, ESF, LKK-anoj kaj helpantoj pro la laboro farita;
 • konfirmi la okazigon de la 8a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Brazilo kaj varme inviti la Esperantistaron en Ameriko amase ĉeesti ĝin.

TAKE7 : Kongresrezolucio

LA SEPA TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO, okazinta en Montrealo, Kanado, de la 12-a ĝis la 18-a de julio 2008,

 • funde studinte la kongresan temon “Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭriva evoluigo en la Amerikoj”,

 • ekzameninte la tri diversecojn ekosisteman, lingvan, kulturan, la rilatojn inter ili kaj la gravon de ĉiu el ili por la pluvivado de la homaro, almenaŭ je sia nuna vivnivelo, en la baldaŭa estonteco,
 • aŭskultintè la zorgojn pri la konservado de la triopa diverseco ekosistema, lingva, kultura esprimitajn interalie de kvar reprezentantoj de amerikaj indiĝenaj popoloj,
 • eksperimentinte pri la efika uzado de novaj teĥnikaj rimedoj por faciligi vastdistancan interkomunikadon en esperantujo,
 • diskutinte la neceson por la esperantujaj organizoj ĉiunivelajmalfermi sin je efika kunlaborado kun neesperantistaj alternativmondaj organizoj,

PROPONAS plu studi kaj studigi tiun problemaron diskonigante la detalojn de la dumkongresaj intertraktadoj kaj eklernoj, notinde

 • per publikigo de prikongresa dokumento kiu servu kiel gvidilo por plua konkreta agado kaj eksperimentado,
 • per kreo de interreta Interamerika Kolegio traktonta tiun problemaron en maniero ĝenerale alirebla.

Raporto pri Amerika Agado 2007

La jaro 2007 markis kontinuecon de senĉesa agado por plifirmigi kaj plikreskigi la amerikan esperanto-movadon, interalie, per renovigo de la komisiono sepkapa, nun sub la kunordigado de Maritza Gutiérrez González (Kubo).

La Amerika Komisiono plenumis sukcesan kunsidon en la Jokohama UK-o, gvide de tiama kunordiganto José Antonio Vergara, kiu raportis pri prokrasto de la Sepa Tutamerika Kongreso nun okazonta en Montrealo, Kanado de la 11ª ĝis 18ª de julio 2008, sendube, prioritata evento de la AK. La LKK de TAKE daŭre disponigas informojn en la retejo wwww.take7.ca kaj prizorgas la organizadon de la kongreso surloke.  legi pli »


Pri Amerika Agado en Florenca UK-2006

Jen raporto pri Amerika Agado dum Florenca UK, verikata de tiama komisiestro, Jose Antonio Vergara. La raporto esti estis dissendata tra la reto en 21-a de aŭgusto 2006.  legi pli »


Kunsido de Amerika Komisiono dum 92a UK en Jokahamo

Esperanto en Ameriko

Publika kunveno de Amerika Komisiono de UEA okazos dimanĉe (5-a de aŭgusto, 2007), je la 16-a horo, en ĉambro 416. Ĉiuj estas bonvenaj!


Abonrilata enhavo