• Esperanto 

2a Esperanto-Semajnfino en Querétaro

Je la 29a de septembro jam okazis la dua fojo en 2007 Esperanto-renkontiĝo en la vilaĝeto El Márques, ankaŭ konata sub la nomo "La Cañada" proksime de Querétaro. Francisco Carillo, juna medicinstudento denove invitis al la domo de siaj gepatroj en la Emiliano-Zapata-Strato. Ĉi-foje la renkontiĝo komencis sabate kaj venis novaj partoprenantoj kiuj ĝis nun ne konis la domon. Estis partoprenantoj de Acapulco, Guadalajara, León, Meksikurbo, Meksikŝtato, Morelia , Querétaro, San Luis Potosi, San Miguel de Allende, San Diego (Usono) kaj Den Haag (Nederlando). Speciale granda estis la ĝojo pro la partopreno de Atilio Rojas, argentinano kiu nun vivas en Nederlando kaj Martha Cardenas el San Diego.

Jam lastfoje la partoprenantoj admiris la belan ĝardenon de la domo, ĉi-foje la fruktoj estis pli maturaj. Komence oni babilis kaj tagmanĝis. Poste Atilio Rojas, la direktoro de la Internacia Esperanto Instituto de Den Haag (Nederlando), faris interesegan prelegon pri la historio de la Internacia Esperanto Instituto kaj majstre montris al ni kio estas la Cseh-metodo. Ankaŭ ĝenerale ni parolis pri la graveco de la Esperanto-instruado kaj pri la klerigo sur tiu kampo. Ni ĉiuj kuraĝu instrui Esperanton, tamen ni daŭre klopodu plibonigi niajn konojn pri la instruado. Martin Schäffer poste rakontis iomete pri la Esperanto-agado en Germanio kaj pri la Esperanto-renkontiĝoj en Eŭropo. Krome li informis pri la stato de la preparlaboroj por la venonta nacia Esperanto-kongreso en Aguascalientes.

Vespere ni vespermanĝis kaj ankoraŭ longe babilis pri la estonteco de la meksika Esperanto-movado. Ni kaptis la okazon por tuj prepari la venontajn renkontiĝojn. Fine de novembro, je la 24a kaj 25a de novembro okazos renkontiĝo proksime al Meksikurbo. Mallely, Martin, Morayma kaj Nelly invitas al sia domo, kiu situas ĉ. 45 km norde de Meksikurbo inter Meksikurbo kaj Pachuca por kunveni kaj kune fari feston. Eble la renkontiĝo jam komencos vendrede kaj daŭros ĝis la dimanĉo . Laŭ la nuna plano ni volas ankaŭ viziti la piramidojn de Teotihuacán, kiuj estas proksimaj al ilia domo. En marto 2008 plej verŝajne okazos renkontiĝo en San Luis Potosi.

Dimanĉe, la 30ª de septembro, ni promenis tra la urbo. Tute spontane ni havis la ideon kunporti nian flagon , tio estis vera sukceso. Ni nur marŝis tricent metrojn kaj estis tri ĉinoj kiuj petis nin fari foton de nia grupo kun la Esperanto-flago. Temis pri tri ĉinaj komercistoj. Unu el ili jam delonge volas lerni Esperanton. Ankaŭ poste dum la vojo ni ofte renkontis homojn kiuj volis havi informojn pri Esperanto. Ni eĉ renkontis personon kiu iam lernis Esperanto n. Francisco kaj li interŝanĝis kontaktdatojn. Preterpasante la radiostacion Radio Queretaro "La ondo de la kulturo" ni kaptis la okazon paroli kun respondeculino pri la programo kaj petis intervjuon pri Esperanto. La rezulto ankoraŭ ne estas konata. Do estis vera sukceso ĉar ni ne nur havis diversajn personoj interparolojn, sed ankaŭ centoj aŭ eĉ miloj da homoj vidis nian flagon kun la vorto "Esperanto".

La lastaj gastoj forlasis la renkontiĝon je la 4a posttagmeze. Bela sperto kaj bela renkontiĝo. Ni ĝojus se venontfoje eĉ pli da personoj povus partopreni. Fotojn pri la renkontiĝo vi povas vidi ĉe: http://ph.groups.yahoo.com/group/keretara_esperantista_klubo/photos . (Vd. 2a KEK Kunveno). Ni dankegas al Francisco pro la aranĝo de la renkontiĝo. Danke al li ne nur maturiĝas la fruktoj en la ĝardeno de siaj gepatroj, sed ankaŭ la verda frukto en Meksiko maturiĝas kaj kreskas. Dankon!

Mallely Martinez Mateos