• Esperanto 

KER-o 2016: trejni la aktivulojn

De la 15-a ĝis la 20-a de marto okazis en la feriejo Arcoiris en la centra provinco Villa Clara, la kuba esperanto-renkontiĝo KER-o 2016 kun partopreno de 72 geesperantistoj el la tuta lando, aktivuloj kaj estraranoj de KEA; ankaŭ partoprenis du eksterlandaj esperantistoj el Japanio kaj Usono La komenca aranĝo estis la kunsido de la komitato de la asocio kiu pritraktis la jaran raporton de 2015, la buĝeton 2016 kaj laborplanon. Okazis foruma plenkunsido cele al interŝanĝo pri la nunaj defioj de la asocio, plialtigi la membraron, aktivula trejnado, kursoj, informa laboro, kulturaj eventoj, eksterasocia reprezentiĝo kaj eventoj de la jaro.
Sekvis bunta programo de la renkontiĝo, kiu dividis la tagojn laŭ fakoj, unue la tago de instruado kaj tago de kulturo, okazis kunsido de la kuba ILEI-sekcio, KEA-ekzamenoj, debato pri La bona lingvo, prelegoj pri kulturklerigaj temoj, filmo-prezentado, radioamatoroj, konkurso literatura, balo, kaj ekskurso al la urbo historia Santa Clara.
KER-o 2016 estis bona okazo ankaŭ por plani la seminariojn de aktivula trejnado okazontaj en la provincoj Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma kaj Havano; ili plej parte estos ligitaj al lokaj renkontiĝoj en la respektivaj provincoj.