• Esperanto 

Raporto pri la kunsido de la Amerika Komisiono de UEA dum UK 2015

Dum la 100-a UK okazis la kutima kunsido de amerika komisiono de UEA. Ĝin gvidis la Ĝenerala Sekretario de UEA Martin Schäffer kaj akompanis lin sur la podio la komisionanoj: Orlando Raola, Uriel Gurdián kaj la komisionano de TEJO, nun estrarano de TEJO, Ariadna García Gutiérrez.

La unua punkto pritraktita estis la venonta TAKE kiu okazos en Kolombio, ni menciis la oficialajn datojn kaj la informojn ricevitajn de Juan Sebastián Quintero.

Oni ankaŭ parolis pri la kunlaboro kun la Amerika komisiono de TEJO ĉe Facebook (ni starigis komunan facebook-paĝon por ambaŭ komisionoj).

S-ro Schäffer rimarkis la valoron de la Amerika fondaĵo kaj la gravecon kontribui al ĝi, ĉar per tiu mono oni ebligis la partoprenon de Maritza Gutiérrez en la 55-a Amerikanista kongreso en Salvadoro pasintan julion.

S-ro Raola parolis pri la fakto ke en Nordameriko estas planoj de kandidatiĝo por Universala Kongreso en 2019, la eblaj urboj estas Montrealo aŭ Miami.

S-ino García anoncis la Kuban Nacian Kongreson kaj la graveco de okazigi AMO-seminarion.

Venis ankaŭ kelkaj demandoj kaj opinioj.

La redaktoro de la revuo Esperanto, Fabricio Valle volis scii kiel la komisiono laboras?
- Al tiu demando ni klarigis ke la 6 komisionanoj loĝas en Norda, Suda, Centrameriko kaj Karibio, tiel ke ĉiu regiono estu reprezentata, kaj ke ni kunlaboras pere de la Yahoo retlisto “Amerika Komisiono de UEA”

Adrián Alejandro (Argentino): Ĉe Eventoj.hu ne aperas sufiĉe da informo pri la eventoj en Ameriko.
- Tio veras, ni devus instigi la landajn asociojn publikigi siajn eventojn, renkontiĝojn, kongresojn ktp. Por ke la movado en Ameriko estu pli videbla al la mondo.

Ruben Sánchez (Argentino) opiniis ke ĉiu landa asocio sendu komisiitoj al la Amerika Komisiono.
- Ni menciis ke antaŭ kelkaj monatoj ni klopodis kontakti la landajn asociojn por ĝisdatigi la informojn kiuj aperas en la retpaĝo ameriko.org (tio estus unua paŝo) kaj malmultaj asocioj reagis, fakte laŭ mia memoro nur Kanado kaj Brazilo.

Fernando Maia (Brazilo) parolis pri la leĝpropono pri enkonduko de Esperanto en Mezlernejoj, aprobita de la senato en 2013, kiel grava paŝo por antaŭenigi Esperanton en tiu lando.

Redaktis: Uriel Gurdián.