• Esperanto 

KERO 2015: cele al plia profesiiĝo.

Kun la celo plifortigi la enlandan agadon por Esperanto, Kuba Esperanto-Asocio okazigis la nacian renkontiĝon KERO 2015, kiu estas la 4-a eldono de tiu ĉi tutlanda renkontiĝo, ĉi-foje okazinta en la centra provinco Villa Clara, inter la 18-a kaj 22-a de marto.
La feriejo nomata Rivero Seibabo estis renkontiĝejo, kiu arigis pli ol 100 partoprenantojn el 12 provincoj, kiuj ĝuis tre varian programon. La evento inkluzivis kulturklerigajn aranĝojn, kiel seminario por aktivula trejnado rilate al Informado, Instruado kaj Utiligo de Esperanto; ankaŭ okazis paroliga kurso, ekzamenoj de KEA, filmo-prezentado, prezento de skrablo-ludo lige al la kuba federacio de skrablo, arboplantado kaj aliaj distraj programeroj; okazis vesperaj programoj kun muziko, teatraĵo kaj baloj prizorgitaj de la junulara sekcio, nome, KEJO.
Menciindas la eksterordinara laborsesio de la nacia komitato de KEA, kiu aprobis, post detala kaj longa debato, la regularojn de la kuba esperantista junulara organizo (KEJO) kaj de la kuba ilei-sekcio (KIS); ambaŭ sekcioj de KEA posedas daŭran kaj kreskantan laboron, tiel ke la novaj regularoj estos esencaj en la plifortiĝo de la koncernaj KEA-sekcioj.
La evento estis bona okazo por sperto-interŝanĝo kaj klerigado, kio efektiviĝis per la ĉiutagaj seminarioj, kiu tre serioze prezentis aktualigajn laborsesiojn pri la informa agado surbaze de la strategia laborplano de UEA; same pri la instrua fako kun teoria kaj praktika sesioj, kaj laste, pri la eblecoj utiligi la lingvon en plej diversaj agadkampoj, pri la faka laboro, radioamatorado kaj vojaĝado, interalie.
La pozitiva rezulto de la evento entuziasmigis la partoprenintojn, kiuj sin preparas por la 6-a kongreso de KEA okazonta inter la 18-a kaj 22-a de novembro, kiam ankaŭ venos al Kubo, la seminario AMO danke al UEA-kunordigo kaj subteno.

Informa Fako
Kuba Esperanto-Asocio
www.esperanto.cult.cu