• Esperanto 

Invito al Amerika Agado en Islando

Okaze de la baldaŭa UK en Rejkjaviko nia kontinenta komisiono kaj aktivuloj tre kore bonvenigos vin en la kunsido pri Ameriko okazonta dum la 98a UK post kelkaj tagoj. La movado en nia regiono bezonas vian kontribuon jen per kunlaboremaj manoj kaj kapoj jen al la Fondaĵo por estontaj programoj. Pro la fakto ke la venonta UK okazos en Argentino 2014, ni nepre bezonas pli fortan kaj solidan kaj konstantan aron da kunlaboremaj manoj. El ĉiuj mondopartoj ni atendas vidi vin en Islando.
Vi estos bonvenaj! La UK programo jam estas rete trovebla, kaj tiuj kiuj fizike ĉeestos ankaŭ surloke trovos la informojn pri la kunsido en la kongresa libro. Interesitoj, eĉ tiuj kiuj ne partoprenos la kongreson, kontakti nin bv.!