• Esperanto 

KERO 2013: Esperantumi en Kubo

Kuba Esperanto-Renkontiĝo
13-17 marto 2013
Feriejo Los Cocos
Playa Jibacoa, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Kubo

Post la sukcesa pasintjara okazigo de simila aranĝo, Kuba Esperanto-Asocio invitas vin partopreni la internacian E-Renkontiĝon KERo 2013.
Plene rezervita por tiu ĉi evento, la belega feriejo Los Cocos [La kokosoj] troviĝas sur la vojo de Havano ĝis Varadero en Plaĝo Jibacoa kaj estas ideala por junulara kaj familia turismo.
Ĝiaj komfortaj ĉambroj, oportunaj servoj de kafeterio kaj restoracio, naĝejo, diversaj ekskurseblecoj kaj multo alia pliriĉigos la intensan programon por praktiki la lingvon, ĉio ĉi en rava naturo kaj ĉemara medio.
Aliĝkotizo. La aliĝkotizo inkluzivas (a) veturon laŭ la itinero KEA – Havano – Feriejo LosCocos – Havano – KEA; (b) loĝadon dum 5 tagoj kun 4 tranoktoj en 6/8-litaj ĉambroj; (c) maten-, tag- kaj vespermanĝon.
Rimarkoj. Bonvolu atenti, ke la aliĝkotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu laaliĝinto ne povas partopreni la Renkontiĝon pro propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo;
Kiel pagi? Pagi oni povas kontante ĉe KEA.
Asociación Cubana de Esperanto, Vista Alegre 264 entre Juan B. Zayas y Luz
Caballero, La Víbora, 10 de Octubre, 10500 La Habana. Pliajn informojn vi povas peti ĉe KEA telefone (640 4484, 13h00-19h00) aŭ retpoŝte: info@esperanto.co.cu.

La programo. Dum KERo kunsidos la Komitato de KEA kaj okazos multo alia: Klerigaj aranĝoj (kursoj, seminarioj, ekzamenoj); distraj
aranĝoj (ekskursoj, ludoj, filmoj, konkursoj, danco-kursoj); aktivulaj seminarioj (informado, financo, junularo); fakaj aranĝoj (kunsidoj,
prelegoj); sportaj aranĝoj (volejbalo, futbalo, pedalboata konkurso, k.m.a.); artaj aranĝoj (koncertoj, teatraĵoj); diskoteko kaj ĉiutaga
radioelsendo. La organizantoj antaŭvidas riĉan programon kaj via persona kontribuo certe ne rajtas manki en ĝi.

Por eksterlandaj partoprenantoj la aliĝkotizo estas EUR 150.00 (surloke pagenda) kaj ĝi inkluzivas la samajn kondiĉojn kiel por kubanoj, plus loĝadon en dulita ĉambro kun klimatizilo, kablotelevido, privata duŝo.

Ĝis revido en KERo 2013!