• Esperanto 

Anneleen intertempe en Bolivio! Granda sukceso de la inform- kaj instruvojaĝo

Anneleen Nys sekvas la spurojn de Tibor Sekelj
aŭ Esperanto al Ameriko

Rekta ligilo al la PDF-artikolo!
"Anneleen Nys sekvas la spurojn de Tibor Sekelj"

Instruisto AnneleenInstruisto Anneleen

Personoj, kiuj jam delonge konas Esperanton aŭ pli intense okupiĝis pri ties historio sendube konas Tibor SEKELJ (1912 – 1988). La jugoslava juristo kaj ĵurnalisto vojaĝis grandan parton de la terglobo. Dume li instruis kaj informis pri Esperanto kaj fondis multajn Esperanto-klubojn. Ĝis hodiaŭ en multaj partoj de la mondo ekzistas aktivaj Esperanto-parolantoj, kiuj pro Tibor Sekelj lernis Esperanton. Tio montras, kiel gravaj povas esti tiaj vojaĝoj por informi pri Esperanto kaj instrui ĝin.

Ekestis la ideo organizi similan vojaĝon en Latinameriko. En diversaj retgrupoj kaj gazetoj aperis la alvoko, kiu prezentis la ideon. La 23-jara Anneleen Nys kontaktis min (Martin Schaeffer). Pro la edukado kaj pro la lingvokonoj ŝi ŝajnis esti taŭga kandidato. Anneleen studis en Barcelona komunikadsciencon. Krome ŝi jam havis spertojn pri diversaj landoj de Latinameriko (ekz. Ekvadoro kaj Nikaragvo).

La aventuro komenciĝis. Unue Anneleen vizitis en Kubo la ILEI-konferencon kaj partoprenis kurson por Esperanto-aktivuloj. Unu de la ĉefaj temoj estis interkultura lernado, do grava temo por ŝia tasko. Kune kun ŝi partoprenis multaj personoj, el latinameriko. Kelkaj el ili poste helpis al ŝi dum la vojaĝo.

Poste ŝi vizitis la Universalan Kongreson en Havano. Tie ŝi povis akiri pliajn spertojn, vizitante diversajn prelegojn pri informado kaj instruado. Sekvis intensa staĝo (edukado) ĉe Meksika Esperanto-Federacio. Ni preparis ŝin por la agado. Ŝi vivis dum pli ol 5 semajnoj en nia domo, sekvante nian laboron. Ni kune aktivis en Meksiko vizitante diversajn lokojn, universitatajn profesorojn kaj preparante kursmaterialojn kaj afiŝojn por la vojaĝo. Ŝi organizis la unuajn kursojn (Puebla); disdonis flugfoliojn kaj helpis ĉe konferenco en la UNAM por informi pri Esperanto kaj varbi por la venonta kurso. Ŝi ankaŭ havis okazon viziti la tute junan Esperanto-grupon de Querétaro. Por kelkaj ŝi estis la unua eksterlandanino kun kiuj eblis paroli Esperanton.

ĉe foiro en Managvoĉe foiro en ManagvoFine de septembro ŝi vojaĝis suden, unue al Oaxaca, poste al San Cristóbal de las Casas, kie ŝi aranĝis la unuan kurson. Post longa busvojaĝo kaj restado en Salvadoro ŝi atingis la ĉefurbon de Nikaragvo, Managvo. Tie mi aranĝis dum restado en februaro / marto 2010 la partoprenon ĉe la “foiro pri kulturo kaj amikeco” ĉe la UCA (Universidad Centroamericana). Ĉe la organizado helpis Eliette Esquivel. Dum la foiro pli ol 100 homoj registriĝis por la diversaj etaj kursoj de Anneleen. La intereso pri Esperanto estis granda.

Poste okazis pluraj kursetoj (en skipoj: matene, posttagemeze, vespere) en la koncerna universitato. Anneleen poste ankaŭ havis la okazon prezenti Esperanton en kurso de la angla lingvo (en la angla). Krome okazis kursoj en la evangelika universitato de Managvo. En Matagalpa, alia urbo de Nikaragvo Anneleen ankaŭ havis la okazon prezenti Esperanton en diversaj lokoj.

Okazis prelego por studentoj de lingvistiko kaj du kursoj en kulturaj centroj. Studenta radio intervjuis ŝin. Entute Anneleen restis en Nikaragvo preskaŭ dum 3 monatoj.

La sekva itinero estis Kostariko, kie ŝi havis la okazon partopreni kurson de Guido Hernández, kiu jam dum multaj jaroj prezentas Esperanton al lernantoj de la Teknologia Instituto de Kostariko (ITCR). En 2011 li ekzemple havos 6 grupojn, kiuj dum blokoj de 5 semajnoj ekscias la bazajn aferojn de Esperanto (ĉ. 10 lernohoroj). Lernogrupo en KostarikoLernogrupo en Kostariko

Kostariko estas unue el la plej fortaj Esperanto-landoj de Latinameriko (kompare al la loĝantaro). Menciindas, ke unu de la ĉefaj Esperanto-instruistoj de Kostariko, Hugo Mora Poltronieri komencis lerni Esperanton pro la vizito de Tibor Sekelj.

Post la mallonga vizito al Kostariko, Anneleen flugis de Panamo (kie ŝi bedaŭrinde ne povis resti; kvankam Esperanto en Panamo apenaŭ ekzistas; pro financaj kaŭzoj ni ankaŭ devis lasi viziton al Surinamo) al Ekvadoro. En Ekvadoro Esperanto estas relative juna (dum la UK unuafoje en la UK-historio partoprenis Ekvadoriano).

Anneleen instruis Esperanton en diversaj lokoj. En la lingvocentro de la katolika universitato de Ekvadoro, Anneleen akceptiĝis bonkore de doktorino pri lingvistiko Marleen Haboud kaj ŝi permesis al Anneleen ene de kurso pri lingvistiko prezenti Esperanton al ĉirkaŭ 20 studentoj.

Bonan grundon Anneleen ankaŭ trovis ĉe grupo de “lingvointerŝanĝo” (Language Exchange). La homoj ege interesiĝis pri Esperanto. ĉe Language Exchange Quitoĉe Language Exchange Quito
Anneleen ankaŭ havis la okazon ĉeesti la fondon de Ekvadora Esperanto-Asocio. Laŭ mia scio temas pri la unua fojo ke en la lando unuiĝas kelkaj lernantoj (ĉiuj cetere lernis per Lernu) por fondi asocion. Krom Quito, Anneleen ankaŭ vizitis la urbon Guayaquil, kie vivas kelkaj individuaj parolantoj.

Post Ekvadoro sekvis Peruo. Ankaŭ en Peruo la intereso por Esperanto estis eksterordinare granda. Unua stacio estis la urbo Huaraz. La urbo mem nur havas ĉirkaŭ 120.000 loĝantojn, sed multajn universitatojn. La homoj venas el la apudaj regionoj por studi en Huaraz. En Huaraz, Anneleen organizis diversajn kursojn aŭ lingvoprezentojn. En la lingvo-lernejo Santiago Antúnez, Anneleen prezentis la lingvon al ĉirkaŭ 30 infanoj inter 15-17 jaraj.

La Ministerio pri Kulturo Ancash ne nur organizis por Anneleen kurson / prezenton ene de la tiel nomataj ĵaŭdaj kulturtagoj, sed ankaŭ vaste distribuis la informon per mesaĝoj al diversaj kulturcentroj en Peruo kaj per afiŝoj, kiujn oni pendigis en la urbo. Krome oni informis pri la kurseto pere de radio kaj lokaj gazetoj.

La venonta stacio estis Lima. Lima estas grandega urbo kaj la kondiĉoj por organizi kursojn ne estas la plej taŭgaj. Pro la vizito de Anneleen kelkaj lokaj parolantoj organizis etan renkontiĝon. Krome Anneleen pendigis multajn afiŝojn en diversaj universitatoj de la urbo. En loka kafejo “Cafe Habana Bar” Anneleen organizis renkontiĝon kun interesitoj.

Post Lima sekvis vizito al la fama urbo Cusco, unu inter la plej ofte vizitataj urboj de turistoj. La laboro en Cusco estis ege sukcesa. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco akceptis fari konferencon pri Esperanto kaj poste la studentoj havis la okazon sekvi etan kurson. La universitato ankaŭ helpis ĉe la distribuo de la informoj pri la eventoj. La konferencon partoprenis ĉirkaŭ 40 personoj kaj la kurson 20 personoj. Bela sukceso!
Universitato "Andina"; CuscoUniversitato "Andina"; Cusco
Anneleen ĝenerale ne nur donis la kursojn, sed ankaŭ enketis pri la opinio de la lernantoj. Tiel ni eksciis iomete pri la kaŭzoj, kial la homoj vizitis la kurson, kiun impreson ili havis, kaj ĉu ili ŝanĝis la opinion pri Esperanto post la kurso. Krome ni havas la eblecon denove kontakti ilin.

En la universitato “Andina” de Cusco, Anneleen povis fari kurson por “maljunuloj” en la sekcio de “edukado”. Ĝin partoprenis ĉirkaŭ 20 personoj.

En Arequipa (granda milionurbo en la sudo de Peruo) Anneleen eĉ sukesis pri televida intervjuo. Okazis konferenco pri Esperanto en la instituto “ital-perua”, kiun partoprenis ĉirkaŭ 60 personoj (du lokaj gazetoj sendis ĵurnalistojn).

La estro de tiu instituto estis ege entuziasma pri Esperanto (profesoro pri lingvistiko en la UNSA = Universidad Nacional San Agustin de Arequipa). Sabate (post la konferenco) okazis kurso kun ĉirkaŭ 10 lernantoj.

Nun Anneleen jam forlasas Peruon. En Bolivo ŝi volas resti iomete pli multe, ĉar Esperanto en Bolivio apenaŭ ekzistas. Tra Paragvajo (kie ŝi eble restos kelkajn tagojn) ŝi vojaĝos al la Tutamerika Esperanto-Kongreso (TAKE), kiu okazos en la brazila urbo de Sao Paulo.

Ŝi bezonas vian helpon por la Esperanto-agado!!! Ĉu vi ne ankaŭ opinias, ke ŝia laboro estas grava. Anneleen helpas al Esperanto; nun helpu ŝin kaj donacu iom da mono; ni petas!

Sendu vian kontribuon al Amerika Fondaĵo de UEA;
Indiku: Esperanto al Ameriko
Vidu: http://uea.org/alighoj/pag_manieroj.html kaj
informu min pri la pago (Martin Schaeffer; Esperantst@gmail.com)

aŭ al Fondaĵo Mondo en Germanio;
IBAN: DE21600901000151100004
Volksbank Stuttgart
BIC VOBADESS
Rimarko: Esperanto al Ameriko

Anneleen Nys (nysanneleen@gmail.com)
Martin Schäffer (Esperantst@gmail.com)

PS: Ni ĝojus, se vi povus vaste informi pri tiu projekto en retlistoj kaj viaj revuoj, gazetoj aŭ bultenoj. Ni ĝojus se vi povus informi nin pri sukcesa aperigo. En la kazo ke vi informas al retbulteno ni petas vin (por eviti spamon) publiki niajn retpoŝtadresojn kaŝite; ekzemple nysanneleen che gmail punkto.com aŭ simile.