• Esperanto 

Esperanto al Ameriko: Trejnseminario en Kubo 2010

La projekto "Esperanto al Ameriko" inkluzivas konkretajn erojn kiel Instruado de Esperanto (perrete aŭ kunorganizado de lokaj kursoj); organizo de instruvojaĝoj, seminarioj trejnigaj kaj por instruistoj, i.a.
En la jaro de la UK en Havano, Kubo, la komisiono planas organizi trejnseminarion por komencintoj en Havano, de la 10° ĝis la 17° de julio 2010 aparte por latinamerikaj geesperantistoj.

Por tiu trejnseminario la Amerika Komisiono nun varbas. La fakto ke UK okazos en Kubo, donas unikan ŝancon al nia komisiono realigi similan projekton por plialtigi la lingvan nivelon de la latinamerika movado kaj samtempe malfermi eblecojn al pliaj latinamerikanoj partopreni universalan kongreson.
En la retejo de la Amerika Komisiono ameriko.org estas troveblaj pluraj aliaj informoj kaj raportoj “Tra la kontinento” kiuj atestas pri la konstanta kresko de perretaj interesiĝantoj en la kontinento kaj vigla lernantaro en Lernu.net , kiuj konsistigas junan kaj promesplenan potencialon por disvastigo de Esperanto en Ameriko, kun instiga okazo ĉeeste elpruvi siajn lingvajn konojn dum la kongresa semajno kaj plifirmigi la amikajn kaj solidarajn rilatojn kun la internacia esperanto-movado.
Sendu vian financas subtenon al UEA, laŭ la kutimaj pagmanieroj, kun la indiko: "Esperanto al Ameriko".
Antaŭdanke

Maritza Gutiérrez González
Kunordigando de AK de UEA