• Esperanto 

Agadoj en Meksiko: Trejnseminario, kurso kaj 10a Meksika Esperanto-Kongreso

  • warning: Illegal string offset 'data' in /home/libr5009/public_html/ameriko.org/includes/tablesort.inc on line 110.
  • warning: Illegal string offset 'data' in /home/libr5009/public_html/ameriko.org/includes/tablesort.inc on line 110.

De la 14a ĝis la 21a de junio 2009 okazis en la urbo Meksikio DF trejnseminario, kurso kaj la 10a meksika kongreso de Esperanto kiun partoprenis proksimume kvardeko da esperantistoj el diversaj partoj de la lando plus eksterlandaj vizitantoj el Usono, Kubo kaj Germanio.

La temo de la kongreso estis Lingva diverseco en Meksiko: fundamenta parto de ĝia kulturo.
La eventojn organizis la estraro de MEF kun kontribuo de la Amerika Komisiono de UEA kaj la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko pere de Martin Schaffer kaj profesoro Luis Córdova Arellano respektive. La aŭtoritatuloj de la universitato malferme gastigis la kongreson en la Posgradejo de la Jura Fakultato.

La partoprenintoj ĝuis prelegojn pri la kongresa temo, realigis la jaran asembleon de la meksika landa asocio, kiu konstatis nombran kaj organizan progreson de MEF, aprobis novan laborplanon kaj sin preparas por organizi regionajn renkontiĝojn kaj novajn kursojn en la altnivela eduka centro de la meksika ĉefurbo, festanta la dekjariĝon de E-kursoj en tiu prestiĝa universitato.

Okazis kultura programo, dancoj, teatraĵo kaj libroserva aktivado. Laste, bela ekskursa programo portis kongresanojn al bela turisma monto de Tepoztlan ĉe pitoreska vilaĝo.

La meksika kongreso plifirmigas la seriozan agadon de juna kaj aktiva landa asocio kiu kontribuas al la celoj plifortigi la amerikan esperanto-movadon.

Kiel aktiva partopreninto de tiuj ĉi eventoj, mi deziras transdoni mian ĝojan senton pri la stato kaj evoluo de la meksika movado kaj esperas ke same en aliaj landoj de nia regiono, la esperantistaro kaj la movado pli kaj pli kresku kaj etendiĝu ne nur kvante sed ankaŭ kvalite.
gratulojn al niaj meksikaj gesamideanoj,

raportis: Maritza Gutierrez González
Elŝutu bilda resumo pri la 10a Meksika Esperanto-Kongreso (dankon al Luis Kordova)

AlkroĉaĵoGrandeco
MEK-bildresumo.pdf3.44 MB