• Esperanto 

Argentino: 2-a Renkontiĝo de Esperanto

En urbo Presidencia Roque Sáenz Peña, provinco Chaco, Argentino, de la 1-a ĝis la 3-a de majo okazis la 2-a Renkontiĝo de Esperanto de centraj ĉakanaj geesperantistoj.

La aranĝo estis organizita de Saenzpenja Esperanto-Klubo (SEK), helpita de gelernantoj de la ĉi-jara Esperanto-Kurso kaj simpatiantoj de Esperanto de la urbo. Tre grava estis la aŭspicio de instituto Ce. Cu. Id. (Centro Cultural de Idiomas “Jorge Amado”), kies komforta sidejo estis loko por okazigo de la evento. Krome, estis aŭspicio de Argentina E-Ligo kun persona ĉeesto kaj partopreno de ĝia prezidantino, Silvia Rottenberg, el Boanero.

La ĉeestantoj ne estis multaj, kaŭze de pluraj malfacilaĵoj en la lando, sed la plimulto de la lokaj kaj provincaj geesperantistoj sukcese partoprenis la pli ol 13 horojn da programo.

La enhavariĉa programo.

Plural eroj disvolviĝis ne nur en Esperanto sed ankaŭ en la hispana kaj portugala lingvoj.

Vendredo, ekde la 14h30 la ĉeestantoj estis akceptitaj per kafo kaj dolĉaj manĝaĵoj. Je la 16h00, la kunordiganto Mag. Tony Stacul malfermis la Renkontiĝon per salutvortoj de plural gravaj geesperantistoj, landanoj kaj eksterlandanoj.

Poemoj en Esperanto estis la unuaj programeroj fare de Analía Paz kaj Carolina Quintana. Silvia Rottenberg prezentis la temon. “Esperanto estas…” per DVD kaj rakontoj de plural internaciaj spertoj dank´al Esperanto. Tony Stacul prelegis pri “novaj metodoj pri legado” kaj Rubén Diaconu prezentis la filmon “La Patro”.

Nokte la partoprenantoj renkontiĝis en restoracio por kunfratiga vespermanĝo.

Sabate la programo prokrastis kelkajn minutojn ĉar oni ricevis viziton de ĵurnalistoj kiuj intervjuis la organizantojn per radio kaj por artikolo en provincaj ĵurnaloj. Oni prezentis la filmon “Vizito al la CO de UEA” kaj Pedro Ojeda prelegis pri budhismo en la nuntempo.

Post manĝopaŭzo la programo daŭrigis per “Grupaj dramaj ludoj” fare de Alicia Aranda. Sekve Tony Stacul prelegis portugal-lingve pri “O mito da negritude” kaj Rubén Diaconu prezentis la DVD en la portugala “Esperanto e…”

Carolina Quintana, studentino pri farmacio en la ĵus starigita “Universidad Nacional del Chaco Austral” prelegis pri “novaj sistemoj de atento ĉe apotekoj”
Sekve estis prezentita eron de la kurso Mazi en Gondolando kiel sugesto por E-lernado per rekta-metodo.

Je la fino oni pritraktis diversajn aspektojn de la Universalaj Kongresoj, ĉefe la 94-a UK okazonta ĉi-jare en Bjalistoko kiel jubileo de la naskiĝ-jaro de L. L. Zamenhof.

Dum la Malfermo, krom disdono de atestiloj, la partoprenantoj, (sur papero) esprimis siajn impresojn kaj sukcesojn de la renkontiĝo. Ĉiuj kunsentis ke la evento estis ege amusa kaj kleriga. La etoso estis vere kunfratiga kaj kuraĝiga. Dimanĉe la ekskurso programita ne okazis.

Oni atendas senpacience venontjaran okazigon de ĉi tia Esperanto-Renkontiĝo kun pli da ĉeestantoj, argentinanoj eĉ brazilanoj.

Raportas: Rubén Diaconu Tkachenco
Fotoj: Raimundo Charaf, Analía Paz kaj Carolina Quintana