• Esperanto 

Raporto pri Esperanto en Urugvajo

Daniel Bebelacqua raportas pri esperantaj agadoj en Urugvajo:

Dum multaj jaroj UES eltenis sin danke al malmultaj homoj, ĉefe S-roj Alberto Barrocas y Arisbel Luberto. Dum la jaroj 2003 kaj 2004 aliĝis al UES aliaj novaj homoj, sed ankoraŭ la nombro estis malgranda.

Dum la jaro 2004 kaj kun la helpo de UEA kaj francaj esperantistoj, ni sukcesis festi la 50an jariĝon de la montevidea deklaracio de UNESKO favore al Esperanto, per partoprenado -per budo- en la Internacia Librofoiro ĉe Montevideo. Tio revivigis la movadon: kelkaj esperantistoj malmulte aktivaj alproksimiĝis por kunlabori kun la organizado de la evento, kaj ankaŭ la malmultaj tiamaj lernantoj tre aktive helpis. Tuj post la fino de la librofoiro ni organizis bazan kurson por komencantoj, kaj de tiam ĝis nun ni organizas po unu aŭ du kursojn ĉiujare, kvankam la nombro da lernantoj ĉiam estas malgranda (inter 2 kaj 10 dum la jaro).
Bonŝance, kelkaj el la lernantoj finas la kursojn kaj restas en la movado.

Je la 2006a jaro, ni kreis Radio-n Aktiva-n, interreta radiostacio kiu elsendis ĉiutage kaj tuttage, kun diversaj programeroj, kelkaj en la hispana (kurso de Esperanto kun la voĉo de D-ro Marcelo Casartelli), kelkaj en Esperanto, kaj la ceteraj dulingvaj (esperanto/hispana).
Dum tiu jaro ni sukcesis lui domon, kiu ĝis nun funkcias kiel sidejo de UES.

S-ino Sandra Burgues organizis en restoracio "La Vegetariana" (La Vegetarano) renkontiĝo inter vegetaranoj kaj esperantistoj por ke ĉiu grupo konu pli pri la alia.

Poste, alia membro de UES, S-ro. Eduardo Trápani, kun helpo de aliaj geesperantistoj, sukcesis fini la tradukadon de la retumilo Mozilla Firefox, kaj de tiam la esperanta versio de tiu programo fariĝis oficiala ene de Mozilla. Tio signifas ke oni povas ne simple elŝuti la programon kaj apartan arĥivon kun la traduko al Eo, sed oni povas rekti elŝuti la programon en Eo.

Radio Aktiva elsendis rekte el Brazilo la 42an BKE, kun apogo de membroj de Radio Rio de Janeiro, danke al Fabiano Henrique kaj Givanildo Costa. La elsendo inkluzivigis intervjuojn, dissendo de multaj prelegojn, kaj eĉ agadoj ene de la infana kongreseto.

La 21a de septembro de la 2007a jaro, Radio Aktiva aldonis podkastan version de la elsendo al la jam ekzistanta rekta ĉiutaga elsendo. En la jaro 2008a oni ĉesis la rektan elsendon ĉar la nombro de aŭskultantoj kaj la kresko de tiu ĉi nombro estis tro malgranda, kaj ĉar la ĉefa celo -ke esperantaj asocioj uzu la radion kiel propra rimedo por diskonigi iliajn agadojn- ne estis trafita (nur malmultaj asocioj kaj unuopuloj profitis la donitan eblecon). Tamen, la podkasta versio daŭras ĝis hodiaŭ, kaj aldonis al la propraj programoj ankaŭ tiujn de alilandaj esperantistoj (Monda Muziko, el Brazilo, kaj Informoj el Pekino, el Ĉinio). (http://radioaktiva.esperanto.org.uy).

Dum la jaro 2008a ni partoprenis diversajn intervjuojn faritaj de naciaj perondaj radiostacioj (AM kaj FM), kun la celo diskonigi Esperanton en nia lando.

Ankaŭ en la 2008a jaro ni organizis prezentadon de Esperanto en la Romantika Muzeo ĉe Montevideo, kie ni profitis la okazon por prezenti ankaŭ la DVD-on "Esperanto estas...".

Pli malpli ĉi tiuj estis la ĉefaj punktoj de nia agado dum la lastaj jaroj.

Post malmultaj tagoj mi respondos la aliaj mesaĝoj ricevitaj. Dume, mi atendos pliajn reagojn de miaj urugvajaj samideanoj, kiuj ne eksciis pli frue pri la pritraktita afero ĉar mi ne povis informi ilin antaŭe.