• Esperanto 

Simpozio omaĝe al centjariĝo de UEA

La havanaj esperantistoj akceptis elstaran gaston, sro. Osmo Buller, la ĝenerala direktoro de UEA dum tutsemajna vizito al la kariba lando.

Tiu ĉi grava vizito instigis la estraron de Kuba Esperanto-Asocio organizi simpozion omaĝe al la centjara jubileo de UEA, kiu sesiis la 7an de februaro en la teatro de la Nacia Biblioteko kun partopreno de proksimume cent geesperantistoj el tri kubaj provincoj, sed ĉefe el Havano.

Nome de la kuba esperantistaro, la prezidanto de KEA, sro. Julian Hernández bonvenigis la esperantistaron kaj emfazis la gravecon de UEA en sia jam centjara agado favore al Esperanto.

Elstara gasto estis la sro. Abdel Fattah ambasadoro de la Araba Respubliko de Egiptio en Havano, ankaŭ mem esperantisto. Li prelegis pri la rolo de Esperanto en sia vivo kaj spertoj tra la mondo.

Kiel parto de la programo, oni prelegis pri la fondo de UEA kaj la rilatoj inter KEA kaj UEA laŭlonge de la centjara historio de la esperantista organizaĵo.

Ĉi-prelegojn prezentis Maritza Gutierrez kaj Juan Ramón Rodriguez, KEA-estraranoj respektive. Kulturaj momentoj estis prezentitaj de Yoandra Rodriguez, kiu deklamis la poemon La sufero de l´aliaj de Claude Piron, omaĝe al la elstara esperantisto ĵusforpasinta.

La festparolado de la simpozio estis farita de sro. Osmo Buller, kiu emfazis la rolon de UEA dum centjara historio, ankaŭ rekonata de la neesperantista mondo, pri kio atestas du rezolucioj de UNESKO kaj la ĵusanoncita kandidatigo al la Nobelpremio pri Paco 2008.

La fermo alvenis per elstara kuba aktorino Georgina Almanza, kiu deklamis du poemojn, Kredo de la portugallingva verkisto Aquiles Nazoa kaj la poemon La vojo de Zamenhof.

La Simpozio de KEA omaĝe al la centjara jubileo de UEA, konsistigas verŝajne la unuan tiaspecan eventon de la jaro kaj ĝin prezidis nia elstara gasto, Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA, kio konsistigas historian eventon por la kuba esperantistaro.

Raportas : Maritza Gutierrez González
La ĝenerala sekretario de KEA, Alberto Fernández-Calienes alparolas la partoprenantojn de la simpozio kaj dankas al UEA pro la kontribuo al la kuba e-movado.La ĝenerala sekretario de KEA, Alberto Fernández-Calienes alparolas la partoprenantojn de la simpozio kaj dankas al UEA pro la kontribuo al la kuba e-movado.


Deklamo de poemo de Claude Piron fare de Yoandra Rodriguez.Deklamo de poemo de Claude Piron fare de Yoandra Rodriguez.