• Esperanto 

3ª Meksika Esperanto-Semajnfino en Tecámac

Je la 24ª kaj 25ª de novembro okazis la 3ª Meksika Esperanto-Semajnfino en la komunumo Tecámac, pli precize en la vilaĝeto "Santa Maria Ajoloapan". La organiza teamo; Mallely, Morayma, Nelly kaj Martin vastskale invitis partoprenantojn el pluraj partoj de la Meksika Respubliko kaj pro tio venis multaj personoj. Pro la proksimeco al la ĉefurbo ĉi-foje alvenis personoj el la universitataj kursoj (UNAM) de Hugo González kaj Daniel Moreno. Krome estis diversaj aliaj homoj, inter ili, kelkaj kiuj lernis Esperanton pere de la reto. Entute venis 37 personoj el Distrito Federal, Estado de México, Aguascalientes, Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, eĉ unu virino el Japanio; el tiuj 28 estis esperantistoj kaj 9 interesitoj.

Oni komencis per babilado, sekvis ege interesa prezento de arabaj dancoj de Morayma kaj Nelly. Poste kurso por komencantoj (gvidita de Hugo González Monteverde), kurso por progresintoj (gv. de Martin Schaeffer) kaj infankurseto (gv. de Nelly Martínez). Hugo montris la facilecon de Esperanto kaj la uzeblecojn, kiuj impresis la auskultantojn,. Aliflanke Martin prezentis kelkajn poemojn, parolis pri la Esperanto-literaturo kaj uzeblecojn de Esperanto, Ankaŭ kun la komencantoj oni vizitis la babilejon de Lernu, kaj kelkajn modernajn retpaĝojn kiel ekzemple http://www.raporto.info , http://www.gazetejo.org , http://www.amikumu.com, http://mondakalendaro.org, http://www.lingvo.info, http://radioverda.com, http://eo.mondediplo.com , http://www.tekstoj.nl inter aliaj. Eĉ progresintoj surpriziĝis pri la ricĉeco de la ofertoj en la interreto. Nelly, pere de ludoj laboris kun la infanoj. Ili desegnis bestojn kaj lernis siajn esperantonomojn, poste ŝi gvidis ludon, lernita de Atilio Orellana, "Direktoro de ILEI en Nederlando", en kiu oni lernas la partojn de la korpo pere de fizika kontakto kun paro.

Sekvis bonega prezento pri la 9ª Meksika Esperanto-Kongreso kiu okazos inter la 1ª kaj 5ª de majo 2008 en Aguaskalientes. Vicente Valdés prezentis la kondiĉojn, programon kaj tranokteblecojn. Post tradicia meksika manĝo "Pozole" oni arde parolis pri la estonteco de la Meksika movado, la aŭskultantaro havis multajn ideojn por plibonigi la situacion, ekzemple; devus esti minimume unu nacia renkontiĝo dum ĉiu jaro, estu almenaŭ 2 – 3 regionaj renkontiĝoj, okazu unu Somera Kursaro de Esperanto, okazu minimume 3 kursoj en diversaj urboj de la lando, estu almenaŭ 3 varbagadoj ĉe festoj aŭ librofoiroj dum ĉiu jaro, oni disdonu flugfoliojn ĉe Universitatoj, k.t.p. Ankaŭ oni diris ke ni ne devas esti tro ambiciaj sed ke la planoj, kiujn oni faras devas esti vere realigeblaj. Poste estis babilado kaj muzikumado ĝis la nokto.

Bedaŭrinde nur relative eta parto de la homoj restis dum la nokto por kune matenmanĝi kaj dimanĉe komune viziti la piramidojn de Teotiuxakano. Morayma preparis tekston pri la historio de Teotiuxakano kaj 11-persona grupo grimpis sur la sunpiramidon. Tuj antaŭ la piramido ĉ. 10 gejunuloj, farante siajn lernejtaskon, subite haltigis al Martin Schaeffer kaj komencis demandi lin angle pri lia opinio de Meksiko kaj pri turismaj aferoj. Ni kaptis la okazon vaste informi ilin pri Esperanto. Ni faris multajn fotojn kune kun la Esperanto flago. Tiel multege da personoj, inter ili eksterlandanoj, vidis la vorton « Esperanto ». Ĉirkaŭ 15 personoj alparolis nin ĉar ili volis havi informojn pri nia verda kaj bela lingvo.

La tago ne nur estis tre agrabla pro la varbado por Esperanto, sed ankaŭ pro la turisma flanko. Teotiuxakano estas belega kaj alloga, oni nur povas rekomendi viziti Meksikon kaj vidi la riĉegan kulturhistorion de tiu lando. La fino de la renkontiĝo estis je 17ª posttagmeze kaj ĉiuj komencis la revojaĝon. Entute belega kaj ripetinda renkontiĝo danke al ĉiuj; organizantoj, helpantoj, partoprenantoj kaj esperantistoj kiuj ne povis veni sed ĉeestis mense kaj donis al ni bonajn dezirojn. Ni esperas vidi ilin dum venontaj kunvenoj, supozeble la 4ª Meksika Esperanto-Semajnfino okazos en februaro /marto en la federacia ŝtato San Luis Potosi. Vi estos bonvena!

Raportis : Mallely Martinez Mateos