• Esperanto 

Sukcesa AEL-asembleo 2007

Argentina E-Ligo : Sukcesa okazigo de la Jarasembleo

La 13-a de oktobro 2007, en la sidejo de Bonaera E-Asocio, okazis la Jarasembleo de AEL, kiu estis grava atingo por pritrakti la nunan situacion kaj starigi diversajn programojn por estonta aktivado. Ĉeestis dudeko da esperantistoj el: Neuquén, Florida, Pres. R. Sáenz Peña, Capital Federal, Caseros, Rosario, Escobar kaj Villa Ballester.

En la malfermo salutis la AEL-prezidanto Alcides Wentinck. Post legado kaj aprobo de la antaŭa protokolo sekvis jenaj raportoj pri la ĵus pasinta jaragado.

La ĝenerala sekretario Jorge Cabrera informis pri diversaj enlandaj aktivadoj kie AEL ĉeestis aux apogis, ĉefe pri kreado de E-rondoj kaj oficialigo de la Argentina E-Lernejo. Krome, oni menciis pri renkontiĝoj kun eksterlandaj esperantistoj, kiuj nuntempe pli ofte vizitas la landon.

La redaktoro Rubén Diaconu Tkachenco informis pri la eldono kaj dissendo de la oficiala organo Argentina E-Vento kiu nun estas dissendita al 30 landoj. Ĝin oni eldonas laŭ “reta” kaj “presita” versioj.

La UEA-Ĉefdelegito Rubén Sánchez raportis pri sia kontaktoj kun delegitoj en la lando kaj dankis la sindediĉan laboron de s-ano Calogero. Dank` al Fondaĵo Canuto, 9 argentinanoj estis aliĝintaj al UEA.

Estis renovigita la Estraro, (ne plene), ĝis venonta asembleo. Pro malbonfarto de Mario Miranda oni devis elekti novan kasiston. Aliaj postenoj simple vakis.

La AEL Estraro restis jene :
Prezidanto: Alcides Pieter Wentinck
Vic-prezidanto: René Arce
Sekretario: Jorge Enrique Cabrera
Vic-sekretario: Fernando Inocencio
Kasisto: Jorge Enrique Cabrera
Vic-kasisto: vakas

Komisiitoj
Instruado: vakas
Disvastigado: Silvia Rottenberg
Arĥivo: Roberto Sartor
Redakcio: Rubén Diaconu Tkachenco
UEA- Ĉef-delegito: Rubén Sánchez
Komitatano A de TEJO: Cecilia Prudkin
Komitatano A de UEA: Marcelo Casartelli
Argent-EJO: Marcelo Daniel Lucero

Stephy Cabovianco kaj Aneta Ubik, reprezentantoj de Bonaera E-Asocio, informis pri la “Renkontiĝo por Disvastigado de Esperanto” okazonta en 2008.

Oni decidis apogi ĉiujn internaciajn eventojn, tiel kiel la TutAmerika Kongreso de Esperanto 2008, la Centjariĝo de UEA kaj la UK. Pri eventuala kandidatiĝo de AEL por estonta UK en Argentino oni decidis que ne estos konvene por la jaro 2010 sed eble por 2012.

Oni starigis Komisionojn: 1) por pritrakti estontan eduk-programon de la E-Lernejo kaj, 2) por studi la eblecojn rilate al la kandidatiĝo por estonta UK en Argentino.

Oni aprobis ke la jarkotizo por membriĝi al AEL estu 30 argentinaj pesoj.

- Laŭ la Oficiala Protokolo -