• Esperanto 

Kanado

warning: Creating default object from empty value in /home/libr5009/public_html/ameriko.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1418.

7a-TAKE : Sepa TutAmerika Kongreso de Esperanto

Sepa TutAmerika Kongreso de Esperanto (TAKE) en Montrealo, de la 12-a de julio ĝis la 18-a de julio 2008.

La kongresa temo estos :

Ekosistemoj, Lingvoj, Kulturoj
Diverseco por daŭropova evoluigo en la Amerikoj


Eko : 2008-07-12 03:00
Fino : 2008-07-19 02:59
Retejo : http://www.take7.ca
Retpoŝta adreso : informo@take7.ca
lando : - Kanado - Amerikoj -
urbo / regiono : Montrealo

TAKE7 : Komuniko de la UEA-komisiono por Ameriko

Ĉar la okazigo de la Amerikaj Kongresoj konfirmas la valoron de ĉi-tiuj eventoj kiel forumoj por renkontiĝi, uzi la lingvon kaj pridiskuti komunajn problemojn, la UEA-komisiono por Ameriko kunveninta kadre de la 7-a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo (Kanado) de la 11-a ĝis la 18-a de julio 2008

konstatas

 • la aliĝon de 222 homoj el 24 landoj, el kiuj 7 el Ameriko;
 • la laŭdindan kaj ripetindan kunlaboron inter diversaj esperantaj instancoj por kongresi kontinentskale;
 • la allogan kongresan temon prezentantan aktualan problemon de la homaro, diversmaniere traktita en la programo;
 • la sindonan gastamon de la lokaj esperantistoj;
 • la havigon de unika ebleco diskuti kun indiĝenoj pri lingvaj rajtoj cele al subteno de la lingva diverseco

deziras

 • esprimi dankon al la Espranto Klubo ĉe UQAM, ESK, E-USA, KEA, ESF, LKK-anoj kaj helpantoj pro la laboro farita;
 • konfirmi la okazigon de la 8a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Brazilo kaj varme inviti la Esperantistaron en Ameriko amase ĉeesti ĝin.

TAKE7 : Kongresrezolucio

LA SEPA TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO, okazinta en Montrealo, Kanado, de la 12-a ĝis la 18-a de julio 2008,

 • funde studinte la kongresan temon “Ekosistemoj, lingvoj, kulturoj: diverseco por daŭriva evoluigo en la Amerikoj”,

 • ekzameninte la tri diversecojn ekosisteman, lingvan, kulturan, la rilatojn inter ili kaj la gravon de ĉiu el ili por la pluvivado de la homaro, almenaŭ je sia nuna vivnivelo, en la baldaŭa estonteco,
 • aŭskultintè la zorgojn pri la konservado de la triopa diverseco ekosistema, lingva, kultura esprimitajn interalie de kvar reprezentantoj de amerikaj indiĝenaj popoloj,
 • eksperimentinte pri la efika uzado de novaj teĥnikaj rimedoj por faciligi vastdistancan interkomunikadon en esperantujo,
 • diskutinte la neceson por la esperantujaj organizoj ĉiunivelajmalfermi sin je efika kunlaborado kun neesperantistaj alternativmondaj organizoj,

PROPONAS plu studi kaj studigi tiun problemaron diskonigante la detalojn de la dumkongresaj intertraktadoj kaj eklernoj, notinde

 • per publikigo de prikongresa dokumento kiu servu kiel gvidilo por plua konkreta agado kaj eksperimentado,
 • per kreo de interreta Interamerika Kolegio traktonta tiun problemaron en maniero ĝenerale alirebla.

ARE : Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto

Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto kunigas esperantistojn el nordorienta Ameriko dum tritaga semajnfino, en natura etoso. La renkontiĝo estas organizata de Esperanto-Societo Kebekia kaj aliaj esperantistaj asocioj kaj kluboj en Usono. Partoprenas ĝin proksimume 50 homoj.


Eko : 2007-10-05 21:00
Fino : 2007-10-08 17:00
Retejo : http://www.esperanto.qc.ca/are
Retpoŝta adreso : are@esperanto.qc.ca
lando : - Kanado - Usono -
urbo / regiono : Silver Bay (Silvero), Novjorka Ŝtato

Historio de Esperanto en Kanado

Notoj pri la historio de E-movado en Kanado

La unua esperantisto en Kanado, kaj eble en Nordameriko, estis la romkatolika pastro Franois-Xavier-Isaie Solis (1832-1903). Li lernis Esperanton kiam li emeretiĝis, en la Pastrolernejo de Maskuto (St. Hyancinthe - 50 km de Montrealo) eble je 1892, sed ni ne scias kiu enkondukis lin al la lingvo. Li fondis la revuon L'ESPERANTISTE CANADIEN kaj tradukis kelkajn kanadajn rakontojn. Li korespondis kun multaj esperantistoj kiel Ren Lemaire, la pastro Grabowky, Louis de Beaufront. Oni scias ke la pastro Solis renkontis al Maskuto, ruson kiu vizitis lin kaj kun kiu li parolis la lingvon la unuan fojon. Li klopodis por esperanto dum 11 jaroj.  legi pli »

Abonrilata enhavo