• Esperanto 

Amerika Komisiono

Amerika Komisiono estis starigita de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en 1994, dum la 79-a Universala Kongreso de Esperanto, en Seulo, por prizorgi la E-movadon en amerikaj landoj. Ĝi intensigas la kunlaboron inter la landaj movadoj en Ameriko kaj dediĉas specialan atenton al grupoj kaj izoluloj en landoj kie ankoraŭ ne ekzistas memstara movado.

La Komisiono, kiel instanco de UEA, ankaŭ helpas efektivigi ĝiajn celojn, kiuj estas:

  • disvastigi la uzadon de la Internacia Lingvo Esperanto;
  • agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon;
  • plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo;
  • kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

Fondaĵo 'Ameriko' helpas la Esperanto-movadon en Suda kaj Centra Ameriko. Por donaci al ĝi, bonvole unue klaku ĉi-tien.

Komisionanoj

Maritza Gutierrez González
kunordiganto
Kubo
Atilio Orellana Rojas
membro
Argentino
Boris-Antoine Legault
membro
Kanado
James Rezende Piton
membro
Brazilo
Martin Schäffer
membro
Meksiko
Ruben Sanchez
membro
Argentino
Steve Brewer
membro
Usono